-
Gallery-owner...
Gallery-GD
Grand Danogaard - Sarpsborg,
Sikkelandsveien 283, 1730 Ise
NORWAY
 
Gallery-GD
Presentererer bildeutstillinger av:
 
Johnny Røn Andersen
 
Johnny Røn Andersen bor nå i Sarpsborg -Norge, 
men han er født i Danmark, og er oprinnelig Dansk statsborger.
 
Han har tilbrakt mesteparten av sine voksne år i Norge, og skaffet seg en allsidig utdannelse, og har blitt en god grafiker og maler.
Interressene har hele tiden vært kreativitet,
kunst og håndtverk.
 
Utdannelsen har han skaffet seg ifra den grafiske
bransjen silketrykk, og var en av de aller første i Norge
som fikk fagbrev som serigraf.
Etter dette har han videreutviklet sin utdannelse og kompetanse over flere år i Gøteborg i Sverige, samt
kunstskole i København i Danmark.
 
Han har arbeidet med bilder i hele sin yrkesaktive peiode, og reprodusert originaler til grafiske bilder - produsert i silketrykk.
 
Johnny Røn Andersen arbeider nå med selvutvikling og motivasjon,
og har frigjort tid til maling av bilder.
Han er fronfiguren i og etablere et atelier der flere kunstnere kan arbeide i felles lokaler.
Han mener samarbeid gir økonomiske fordeler, og
Johnny Røn Andersen har klare målsetninger om å skape et fritt kunstnermiljø.
 
Gallery-GD
Pressenterer her et godt utvalg av bilder:
 
Noen av bildene vi vil presentere her er non-figurative, hvor arbeidene er sentrert om farge-kombinasjoner, der
det arbeides med bildeflater.
I de figurative bildene er motivene hentet fra historie, minoriteter, og politiske ytringer, som motstan av krigen i Irak.
 
 
------------------------------------------------------------------
Gallery-GD
Salgs-utstilling: - Johnny Røn Andersen
 
 
Salgs-utstillingen er aktivert for bra visning av bildene...
"Trykk på bildet", og se det i en bra forstørrelse.
Ønsker du å kjøpe trykker du på knappen "Kjøp nå"
 
 
 
 
Bilde nr. 001
Akryl-struktùr, malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat 40x50 cm.
Pris kr. 1.200,-
#Solgt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 002
Akryl-struktùr, malt på
lerret med akrylfarger.
Bildeformat 30x40 cm.
Pris kr. 800,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 003
Akryl-struktùr, malt
på lerret med akrylfarger.
Bildeformat 30x40 cm. Pris kr. 800,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 004
Akryl-struktùr, malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat 40x50 cm. Pris kr. 1.200,-
 
 
 
 
 
Bilde nr. 005
Akryl-struktùr, malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat 40x50 cm. Pris kr. 1.200,-
#Solgt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 006
Akryl-struktùr,
malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat 40x50 cm.
Pris kr. 1.200,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 007
Akryl-struktùr, malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat 30x40 cm.
Pris kr. 800,-
#Solgt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 008
Akryl-struktùr, malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat 60x80 cm.
Pris kr. 1.500,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 009
Akryl-struktùr, malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat 30x40 cm.
Pris kr. 800,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 010
Akryl-struktùr,
malt på lerret
med akrylfarger.
Bildeformat
25x90 cm.
Pris kr. 800,-