-
  
                                           Velkommen til oss !
Grand Danogaard er et lite senter som ligger landlig til på Ise i Sarpsborg kommune.
Senteret har et omfattende arbeidsområde, og drives under paraplyen ”Gjestegård”. Ikke en vanlig gjestegård hvor hele Norge kan pakke kofferten å reise til…
Senteret en spesielt Gjestegård tilrettelagt for vanskeligstilte og behovstrengende hvor de kan kan bo, å få et variert tilbud om
bo-veiledning, et godt sosialt tilbud, arbeidstrening og lignende med spesielt tilpassede aktiviteter i trygge omgivelser.
Stor aktivitet ved senteret gjør at vi utad til markedet kan tilbyr et stort utvalg av produkter og tjenester…
Vi kan her kort nevne noe:
Kjøp og salg av brukte møbler & inventar, kontor og konsulent-tjenester, web-design –oppsett/vedlikehold av hjemmesider,
kunst-galleri, og drifting av en lokal venneklubb…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyhet
Her har du etableringsgaiden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYHETER :
GD-Consult utvider sine tjenester og kommer med gode produkter...
- Websidene er under utarbeidelse, så følg med på NYHETENE som kommer !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Skatteetaten har kommet med... 
-Og ønsker god SOMMER !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallery-owner...
Gallery-GD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gå videre rundt på våre websider og finn noe interessant
– vi oppdaterer websidene ofte, så kom tilbake også ved en senere anledning, og finn spennende nyheter!